• O WEBINÁŘÍCH
 • |
 • WEBINÁŘ I.
 • |
 • WEBINÁŘ II.
 • - poruchy
  - rekonstrukce
  - nové systémy

  Poruchy, rekonstrukce, nové systémy I.

  První díl webináře otevře aktuální pohled Víta Kutnara na stavebnictví a na směřování naší společnosti v nadcházejícím roce 2023.

  Navážeme představením inovovaného systému stropů a překladů ze sortimentu společnosti BEST a.s. včetně pomůcek pro jejich spolehlivý návrh. Výklad doplní nezávislý statik, který zároveň ukáže poruchy jiných typů stropních konstrukcí.

  Technici Atelieru DEK se budou věnovat reálným případům s řešením poruch izolačních konstrukcí střech, fasády a spodní stavby.

  Prof. Petr Hájek v závěrečném bloku představí architektonický záměr a úskalí zdařilé rekonstrukce teras památkově chráněného Paláce Lucerna, program uzavře prezentace o technickém řešení opravy jejich izolačního souvrství.

  Na první díl webináře tematicky navážeme druhým dílem, který proběhne 23. 3. 2023.

  Čtvrtek 23. 2. 2023, 9:30–12:30

  Webinář je zdarma a je akreditován 1 bodem celoživotního vzdělávání ČKAIT.


  Program

  9:30
  Stavebnictví v roce 2023: prognóza, trendy, vize
  V roce 2022 přišla do Evropy po pandemii válka. Rok 2022 byl velkou výzvou z hlediska zajištění dostupnosti stavebních materiálů. Co lze očekávat v novém roce?
  Ing. Vít Kutnar
  generální ředitel DEK a.s.
  09:50
  Nový systém betonových stropů a překladů BEST I.
  Představení nového dostupného systémového řešení betonových stropů a překladů pro každou zděnou hrubou stavbu bez ohledu na materiálovou bázi zdiva. Principy, pomůcky pro návrh, komentář nezávislého statika.
  Ing. Martin Sochor
  produktový manažer BEST a.s.
  Ing. Pavel Šafrata
  projektový manažer BEST a.s.
  10:10
  Vybrané vady a poruchy stropních konstrukcí pohledem statika
  Rozbor konkrétních poruch vybraných stropních konstrukcí z praxe nezávislého statika.
  Ing. Richard Valenta, Ph.D.
  statik, HITEST s.r.o.
  10:30
  Kaleidoskop případů s řešením poruch nových i rekonstruovaných střech, fasád a spodních staveb
  – Voda ve stropních panelech pod vegetační střechou rodinného domu
  Hledání zdroje zatékání vody do novostavby rodinného domu s vegetační střechou. Důležité upozornění na obvyklé riziko použitého typu stropní konstrukce a jak mu předcházet.
  Ing. Martin Hittman
  konzultační technik Stavebnin DEK a.s. pro regiony Plzeň, Sokolov a Cheb
  – Zatékání nevzduchotěsným komínovým prostupem skrz střechu rodinného domu
  Zatékání do novostavby kolem komínu nemělo původ v atmosférických srážkách. Zbytečné komplikace způsobené nesystémovým řešením detailu prostupu komínu střechou a návrh opravy.
  Ing. Jan Svoboda
  konzultační technik Stavebnin DEK a.s. pro regiony Svitavy a Ústí nad Orlicí
  – Příčiny rozsáhlého zatékání do podlah nepodsklepené vily a realizace opravy
  Rozsáhlé vlhkostní poruchy v patě stěn novostavby nepodsklepené vily. Nevratné počáteční rozhodnutí o nevhodné výškové úrovni vodorovné hydroizolace už nebylo možné změnit, bylo tak alespoň provedeno opatření pro omezení namáhání obvodu stavby vodou.
  Ing. Adam Vala
  konzultační technik Stavebnin DEK a.s. pro regiony Zlín, Staré Město u UH a Valašské Meziříčí
  – Následky a náprava zatékání do dřevostavby přes okenní parapety
  Častá a relativně banální netěsnost venkovních okenních parapetů je u dřevostaveb fatální, což potvrdí i tento případ. Renomovaní dodavatelé si jsou tohoto rizika dobře vědomi a mají ve svých oborových standardech zakotvené spolehlivé řešení.
  Ing. Jiří Macura
  konzultační technik Stavebnin DEK a.s. pro regiony Ostrava a Opava
  11:30
  Rekonstrukce teras Paláce Lucerna
  Ikonický Palác Lucerna je středobodem kulturního života v Praze. Stejnému využití může po zdařilé rekonstrukci sloužit také rozsáhlý komplex dříve obtížně přístupných teras. Pan Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. nad archivními materiály zavzpomíná na nerealizovaný záměr jejich komplexní rekonstrukce z 80. let 20. století. Autor návrhu nynější rekonstrukce Prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek, připomene původní záměry stavitele paláce Vácslava Havla, vysvětlí svou vizi a úskalí, která musel jeho atelier při návrhu překonat. Téma doplní prezentace Ing. Jana Matičky o technickém řešení opravy izolačního souvrství teras, mj. se stovkami metrů dlouhým etapovým detailem u monolitického zábradlí.
  Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
  expertní a znalecká kancelář KUTNAR - HYDRO & TERMOIZOLACE STAVEB
  Prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
  profesor na FA ČVUT v Praze, Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o.
  Ing. Jan Matička
  projektový manažer DEK a.s., znalec
  © 2022

  Kontakt

  dekpartner@dek.cz
  739 488 158
  Po–Pá 9:00–16:00